top of page

จากฝ้ายเขียวธรรมชาติสู่ผ้าฝ้ายทอมือจากผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง
“…เราพบว่าผ้าฝ้ายในตลาดมีเยอะมากแล้วก็ขายราคาถูก เราเองก็ไม่ได้มีชื่อเสียงแบบผ้าแหล่งอื่นๆ ก้อทุ่งอยู่ตรงจุดไหนของประเทศไม่มีใครรู้จัก คงไม่มีใครซื้อผ้าฝ้ายจากเราในราคาแพง เราเลยหาวัตถุดิบในพื้นที่ที่มีความต่าง จึงพบว่าบ้านเรามีฝ้ายเขียว เราจึงไปสำรวจตลาดว่ามีผ้าทอจากผ้าฝ้ายเขียวบ้างหรือเปล่า ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นฝ้ายขาวย้อมสีธรรมชาติ เราจึงกลับมาพัฒนาของเราต่อ…”

คุณณรดา เกลื่อนเพชร และ คุณชญานิน เกตุแก้ว

วิสาหกิจชุมชนผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง

อุทยานแห่งชาติแม่ปิง จังหวัดลำพูน
2 views0 comments

コメント


bottom of page