top of page

Pottery handicraft @บ้านเหมืองกุง

ปั้นสิ่งใหม่เพื่อสืบสานภูมิปัญญาเดิม


ภายใต้แนวคิด พัฒนาสิ่งใหม่เพื่อสืบสานภูมิปัญญาเดิม เพราะนั่นคือขุมทรัพย์และเป็นมรดกที่คุณลุง คุณป้า สร้างเอาไว้

ปั้นดินให้เป็นดาว มีโอกาสพานักศึกษาเข้ามาเรียนรู้ดูงานและฝึกงานในชุมชนทุกๆ ปี เนื่องจากเราเป็นอาจารย์สอนในหลักสูตรเซรามิก ทำให้มีความคุ้นเคยกับคนในชุมชนนี้เป็นอย่างดี หลายครั้งเราจะเห็นภาพการปั้นงานอย่างหนักของคุณลุง คุณป้า แต่ในทางกลับกันราคาขายก็ไม่ได้มีราคาสูงนัก เลยตัดสินใจชวนคุณลุง คุณป้าทำชิ้นงานที่ไม่ต้องใช้แรงเยอะ ใช้เวลาไม่มาก แต่มีราคาที่สูงขึ้น คือทำอย่างไรก็ได้ให้คุณลุง คุณป้ามีรายได้เพิ่มขึ้นโดยไม่เหนื่อยเท่าเดิม ซึ่งเป็นความคิดเริ่มต้นง่ายๆ แบบนั้น ปรับรูปแบบเพิ่มมูลค่า เดิมทีชุมชนมีการสนับสนุนจากงานวิจัยหลายหน่วยงาน มีการพัฒนาเครื่องปั้นในรูปแบบต่างๆ แต่สุดท้ายแล้วคนในชุมชนก็กลับมาทำในรูปแบบเดิม เราจึงพยายามคิดถึงการทำงานว่าจะทำอย่างไรให้รูปแบบเครื่องปั้นแบบใหม่ที่ลดแรง ลดเวลา เพิ่มมูลค่า สามารถไปต่อได้อย่างยั่งยืน เราจึงเริ่มหาพันธมิตรมาช่วยซึ่งก็ได้กลุ่ม เชียงใหม่เคลย์เอทีฟ (Chiangmai Clayative) ซึ่งเป็นกลุ่มของศิลปิน ผู้ประกอบการเซรามิก มารวมตัวกันสร้างสรรค์ผลงานปั้น โดยให้ทางกลุ่มช่วยเรื่องการตลาด ผลักดันให้คนข้างนอกที่ชื่นชอบงานเซรามิกได้เห็นผลงานของชุมชนซึ่งก็จะมีงานที่พัฒนาขึ้นมาใหม่และงานแบบดั้งเดิมของชุมชน เราเองก็ได้พัฒนาเรียนรู้ไปกับกลุ่มเชียงใหม่เคลย์เอทีฟทั้งทางด้านการเก็บข้อมูลของผู้ซื้อ โดยเราจะเห็นว่าคนที่สนใจและตัดสินใจซื้องานเซรามิกจากกลุ่มเชียงใหม่เคลย์เอทีฟเพราะอะไร ทั้งเรื่องรูปแบบและการออกแบบ ซึ่งเราสามารถนำมาปรับใช้ในการพัฒนารูปแบบของเครื่องปั้นในชุมชนให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป


พัฒนาสิ่งใหม่เพื่อสืบสานภูมิปัญญาเดิม

เราพยายามปรับให้คุณลุง คุณป้า จากเดิมที่ทำงานปั้นในจำนวนเยอะๆ กำไรบาทหรือสองบาท ให้หันมาทำงานที่มีราคาต่อชิ้นที่สูงขึ้น ในตลาดใหม่ๆ และยังสร้างแรงจูงใจให้กับคุณรุ่นลูกหลานที่อยากกลับมาทำงานปั้น ภายใต้แนวคิด พัฒนาสิ่งใหม่เพื่อสืบสานภูมิปัญญาเดิม เพราะนั่นคือขุมทรัพย์และเป็นมรดกที่คุณลุง คุณป้า สร้างเอาไว้


อ.ดร.ภาสินี ศิริประภา

หัวหน้าโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้าน

จากนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อยกระดับมูลค่าเศรษฐกิจเชิงพื้นที่สู่มูลค่าเชิงพานิชย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

14 views0 comments

Comments


bottom of page